Doorverwijzers


Cliënten kunnen via doorverwijzing of op eigen initiatief een afspraak maken voor psychotherapie. Wanneer er sprake is van medicatiegebruik of diagnostiek bij de behandelende arts, die betrekking heeft op klachten die behandeld worden tijdens de psychotherapie, is het helpend voor het therapeutisch proces als er een verslag wordt meegegeven bij opstart of tijdens de psychotherapie.

Indien nodig en in overleg met de cliënten wordt er een verslag gemaakt voor de doorverwijzer of telefonisch overleg gepleegd met de doorverwijzer.

Voor vragen of opmerkingen kunt u als doorverwijzer altijd contact opnemen.