Ik ben Marie Nellens.

Gestalttherapeut

Mijn motto:

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes

- M. Proust


Gestalttherapie gaat uit van de ervaringswereld van de cliënt, van wat hier en nu op de voorgrond is. De gestalttherapie ziet de cliënt niet op zichzelf, maar in zijn situatie of de omgeving waarin hij leeft en handelt. Met andere woorden: de gestalttherapeut probeert de cliënt te helpen in zijn wisselwerking met de omgeving, met de ander.


Therapeut en cliënt zoeken samen de best mogelijke vorm (gestalt) om in contact of relatie te treden met de omgeving, met de ander. Ze houden daarbij rekening met de mogelijkheden en eisen van de situatie of van de omgeving waarin de cliënt leeft en handelt.


Gestalttherapie stelt zich tot doel de omgang van mens en omgeving te versoepelen, daar waar de cliënt zich nu minder vrij voelt en vastzit in oude reactiepatronen.


Opleidingen:

4 - jarige Gestalttherapieopleiding aan het IVC-Kortrijk


Opleiding systemische basisdynamieken 8-daagse, Herman Cools

Fundamentals of phenomenological gestalt psychopathology Gianni Francesetti, Ipsig-Italy

Compassionate Inquiry Online 1 year course- Gabor Maté

Werken met koppels - jaaropleiding relatietherapie bij School4power

EMDR - traumatherapie EMDR 1 bij Integrativa

Gestallttherapie opleiding voor het werken met jongeren & jongvolwassenen o.l.v. Felicia Carroll U.S.A - Oaklander foundation, Duitsland

Dialectische gedragsstherapie DGT - KU-Leuven.

Opleiding 1 & 2 contextueel werken met schema-poppetjes bij Lerenoverleven

Post academische vorming voor professionals Hoogsensitiviteit (HSP) bij Elke Van Hoof VUB-Brussel

Geweldloze communicatie intensieve training van Marhall Rosenberg

Groepsdynamica training IVC-Kortrijk

Mindfulness training bij I-am

TRE - trauma release training bij Dialoog plus

Uitdieping psychopathologie DSM 5 IVC-Kortrijk


Ik ga zelf maandelijks in supervisie, intervisie en therapie.

Beroepsvereniging:

NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie)