Ik ben Wim Van De Maele.

(De sessies bij Wim gaan door in Aalst !)

Oplossingsgericht therapeut

Mijn motto:

Shame dies when stories are told in safe places.

Ann Voskamp


Wim werkt met gezinnen, groepen, koppels, jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Deze werkwijze spreekt veel cliënten aan. Het lijkt erop dat het ook een effectieve werkwijze is.


Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen. De cliënt wordt gezien als expert.

Wim werkt met jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. Wim werkt van thuis uit ook als bemiddelaar.

Opleidingen :

4 - jarige oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie, Korzybski instituut Brugge

2- jarige opleiding bemiddelaar in familiezaken, ouderschapsbemiddeling, U Gent VSOK

Life space crisis interventie

Intercultureel werken met jongeren en gezinnen

Opleiding signs of safety

Bemiddeling in de jeugdhulp

Opleiding coachend vragen stellen vanuit de oplossingsgerichte benadering

Opleiding Peter Adriaenssens handvaten tot herstel

Motiverende gespreksvoering

Opleiding suïcidepreventie

Beroepsvereniging:

VVDO (Vlaamse vereniging van deskundigen in de oplossingsgerichte en systemische therapie, opvoedkunde en coaching)

We gaan samen als team maandelijks in intervisie en supvervisie en blijven ons bijscholen.